Αναζήτηση

Προσοχή:Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΛΓΑ, η εφαρμογή οικονομικής ενημέρωσης αγροτών εμφανίζει στοιχεία εντολών πληρωμής και δηλώσεων ζημιάς ΕΛΓΑ καθώς και Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων που αφορούν μέχρι και το έτος ζημιάς 2010.Από τον Αύγουστο 2012 μέσω του τετράψηφιου αριθμού 1540, οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ, για το στάδιο που βρίσκονται οι δηλώσεις ζημιάς για τα έτη μετά το 2011, καθώς και για το ανεξόφλητο ποσό εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ από την Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής.

Μετάβαση στη σελίδα Εισόδου με λογαριασμό